• Żegnaj Marku!

          • Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Marka Ciurko, naszego  kolegi, wieloletniego nauczyciela  religii, który potrafił zainteresować uczniów swoim przedmiotem, muzyką i sportem. Swoją energią, pozytywnym nastawieniem do życia i  poczuciem humoru  zdobywał sympatię wszystkich ludzi. Wyrazy szczerego, głębokiego współczucia dla całej, pogrążonej w żalu rodziny składają:  Dyrekcja, Grono Pedagogiczne, pracownicy administracji i obsługi, uczniowie i absolwenci Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Czaplach