• Lp. Nauczyciel Nauczane przedmioty
     1. Emil Antoniewicz historia
     2. Mirosława Antoniewicz nauczyciel współorganizujących kształcenie uczniów niepełnosprawnych
     3. Leszek Ciepłuch j. angielski, rewalidacja
     4. Sabina Kokoszyńska matematyka
     5. Małgorzata Kalinowska biologia
     6. Anna Kałdowska socjoterapia, nauczyciel edukacji włączającej
     7. Beata Kamińska edukacja wczesnoszkolna, rewalidacja, pedagog szkolny
     8. Kamila Królewicz geografia, doradztwo zawodowe, rewalidacja
     9. Jacek Krzyżanowski przyroda, wychowanie fizyczne, ekologia
     10. Joanna Kujawska świetlica, biblioteka, rewalidacja
     11. Andrzej Lewandowski matematyka, informatyka, technika
     12. Urszula Świderska j. niemiecki
     13. Piotr Młynarczyk religia
     14. Monika Orłowska - dyrektor j. polski
     15. Justyna Paduch-Jankowska j. polski, rewalidacja
     16. Katarzyna Poraj chemia, fizyka
     17. Karolina Ratkowska edukacja wczesnoszkolna, rewalidacja
     18. Sylwia Różańska edukacja wczesnoszkolna, zajęcia logopedyczne
     19. Tomasz Walczak edukacja dla bezpieczeństwa
     20. Stefan Warczak oddział przedszkolny, muzyka, plastyka
     21. Katarzyna Krzyżanowska nauczyciel współorganizujących kształcenie uczniów niepełnosprawnych, logopedia

      

     Pracownicy niepedagogiczni szkoły

      

     Danuta Mollus - kucharka
     Wioleta Lewandowska - sprzątaczka
     Beata Saczuk- sprzątaczka
     Anna Rosenkiewicz – sekretarka - intendentka
     Zbigniew Rosiński - woźny, palacz